Werkwijze

Werkwijze algemeen 

  1. Aanmelden via aanmeldingsformulier of telefoon nummer. Na aanmelding zal ik binnen een week contact met u opnemen. Ik zal u per mail een klachten vragenlijst toesturen via Therapieland. We maken een afspraak voor een intakegesprek
  2. tijdens het intakegesprek maken we kennis en bespreken we de hulpvraag. We staan stil bij uw doelen en bespreken of het voldoende klikt
  3. wanneer we het beiden zien zitten sluiten we een behandelovereenkomst. Een traject bestaat meestal uit 5-8 sessies van een uur. De intake wordt in rekening gebracht.
  4. soms kan het intakegesprek de conclusie opleveren dat andere, meer gespecialiseerde zorg nodig is. In dat geval krijgt u hulp en ondersteuning bij een doorverwijzing.
  5. in de sessies werken we aan uw doelen en vaak krijgt u een huiswerkopdracht mee voor de volgende sessie. In het begin zijn de gesprekken om de twee weken en na drie keer wordt de frequentie lager.
  6. we evalueren regelmatig en staan ook stil bij de vraag hoe u vasthoudt wat u hebt bereikt. Dit gebeurt altijd in samenspraak en met goede afstemming.

Transculturele hulpverlening 

Esma Küçük houdt rekening met culturele verschillen en achtergronden van de cliënten. Zij is gespecialiseerd op het gebied van transculturele problematiek en therapie. De consult is eventueel ook mogelijk in het Engels of Turks.

Privacy, geheimhoudingsplicht en kwaliteitsborging 

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden of uw huisarts niet. Indien u daartoe toestemming geeft, wordt na afsluiting van de behandeling een brief naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd. Uiteraard heeft u hierbij recht op inzage. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen is Esma Küçük geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps en koepelverenigingen. Hiermee voldoe zij aan al hun opleidings-en ervaringseisen. Daarnaast besteed zij aandacht aan deskundigheidsbevordering in de vorm van intervisie en supervisie.

Verwijzing

Iedereen kan bij CompassCare terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Bent u echter wel verwezen door een huisarts, schoolarts, bedrijfsarts, psychiater of instelling, dan zijn de contacten met de verwijzer(s) essentieel voor de start van een behandeling. Daartoe is er zo nodig overleg met de verwijzer(s).

Crisis

Bij crisis kunt u contact opnemen met de crisisdienst van de huisartsenpost van uw huisarts.