Werkwijze

Therapeutisch traject 

  1. we maken een afspraak voor een intakegesprek
  2. tijdens het intakegesprek maken we kennis en bespreken we de hulpvraag. We staan stil bij uw doelen en bespreken of het voldoende klikt
  3. wanneer we het beiden zien zitten sluiten we een behandelovereenkomst. Een traject bestaat meestal uit 5-10 sessies van een uur. De intake is dan de eerste kennismaking en wordt in rekening gebracht.
  4. als we direct na de intake besluiten niet verder te gaan, wordt deze niet in rekening gebracht.
  5. in de sessies werken we aan uw doelen en vaak krijgt u een huiswerkopdracht mee voor de volgende sessie.
  6. we evalueren regelmatig en staan ook stil bij de vraag hoe u vasthoudt wat u hebt bereikt.

Transculturele hulpverlening 

Esma Küçük houdt rekening met culturele verschillen en achtergronden van de cliënten. Zij is gespecialiseerd op het gebied van transculturele problematiek en therapie. De consult is eventueel ook mogelijk in het Engels of Turks.

Privacy, geheimhoudingsplicht en kwaliteitsborging 

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden of uw huisarts niet. Indien u daartoe toestemming geeft, wordt na afsluiting van de behandeling een brief naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd. Uiteraard heeft u hierbij recht op inzage. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de regels opgesteld door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen is Esma Küçük geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps en koepelverenigingen. Hiermee voldoe zij aan al hun opleidings-en ervaringseisen. Daarnaast besteed zij aandacht aan deskundigheidsbevordering in de vorm van intervisie en supervisie.

Verwijzing

Iedereen kan bij CompassCare terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Bent u echter wel verwezen door een huisarts, schoolarts, bedrijfsarts, psychiater of instelling, dan zijn de contacten met de verwijzer(s) essentieel voor de start van een behandeling. Daartoe is er zo nodig overleg met de verwijzer(s).

Wachttijd

Er is op dit moment een wachttijd van ongeveer 3 weken.

Klachtregeling 

Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg en u komt er in een gesprek met de hulpverlener niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. Esma Küçük is lid van de NFG en RBCZ.