Kosten & Vergoedingen

Kosten particuliere cliënten

Het tarief voor hulpverlening is € 73,00 = per consult. Een consult duurt 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings- en administratietijd. Binnen een lopende behandeling is tevens de mogelijkheid voor een half of een kwart consult; plus e-mail- of telefonisch consulten, de kosten hiervoor worden naar rato berekend.

Trainingen en gespreksgroepen

De kosten voor een trainingstraject en gespreksgroepen zijn afhankelijk van het aantal uren dat met het traject gemoeid is.

Overig

Telefonisch- en e-mailconsult(anders dan voor het maken van een afspraak), overleg met derden en eventuele reistijd wordt berekend naar rato volgens het consulttarief, afgerond op kwartieren.

Vergoedingsmogelijkheden

Het recht op vergoeding en de hoogte ervan hangt af van de afgesloten polis. Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw verzekeraar, adviseren wij u vooraf bij de verzekeraar de mogelijkheden na te vragen en hiervan een (schriftelijke) bevestiging te vragen.  Let op, de consulten vallen voor de zorgverzekering onder de noemer Alternatieve Geneeswijzen.

Facturering

In de maand na de gesprekken krijgt u via de post een factuur die u binnen 14 dagen na facturering dient te betalen.
Voor iedere aanmaning wordt € 12,50,- in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk niet betalen van rekeningen moeten we helaas een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

Afspraak annuleren

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren kosteloos telefonisch, via de voicemail (telefoonnummer 06-17 59 29 70) of per mail info@compasscare.nl annuleren.
Wanneer een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan zijn wij helaas genoodzaakt de sessie geheel in rekening te brengen.